06En activitats a l’aire lliure

S’incrementa la freqüència de neteja i desinfecció

S’incrementa la freqüència de neteja i desinfecció, especialment en les zones de major contacte i del material prestat per a l’activitat. Durant el dia es ventila l’equipament amb freqüència. En finalitzar la jornada, també es desinfecten les zones de treball i els equips dels empleats.

Quan arribis a l’activitat, atén les indicacions del personal i les normes que indiquen la cartelleria.

El centre regula l’accés dels visitants i controla l’aforament per garantir la seguretat. És imprescindible l’ús de mascareta per accedir a l’espai. Abans d’entrar a l’equipament renta’t les mans amb el gel hidroalcohòlic.

Quan arribis a l’activitat, atén les indicacions del personal i les normes que indiquen la cartelleria

Quan arribis a l’activitat, atén les indicacions del personal i les normes que indiquen la cartelleria.

El centre regula l’accés dels visitants i controla l’aforament per garantir la seguretat. És imprescindible l’ús de mascareta per accedir a l’espai. Abans d’entrar a l’equipament renta’t les mans amb el gel hidroalcohòlic.

Un cop a l’interior de l’equipament segueix les indicacions del personal

Un cop a l’interior de l’equipament segueix les indicacions del personal. El centre informarà al client de com recollir i utilitzar el material i fer ús de les instal·lacions per evitar el risc de contagi. Es prioritza l’ús de mitjans electrònics per a fer el pagament.

Durant l’activitat, guarda la distància de seguretat amb la resta de persones en tot moment. No comparteixis el material per fer l’activitat, aquest ha estat desinfectat prèviament pel personal del centre després de cada ús. Si realitzes una activitat esportiva no és necessari que portis la mascareta quan estiguis fent exercici.

Durant l’activitat, guarda la distància de seguretat amb la resta de persones en tot moment

Durant l’activitat, guarda la distància de seguretat amb la resta de persones en tot moment. No comparteixis el material per fer l’activitat, aquest ha estat desinfectat prèviament pel personal del centre després de cada ús. Si realitzes una activitat esportiva no és necessari que portis la mascareta quan estiguis fent exercici.