05En activitats interiors

S’incrementen les freqüències de neteja i desinfecció

S’incrementen les freqüències de neteja i desinfecció, especialment en les zones de major contacte i dispositius prestats per a la visita. En finalitzar la jornada, també es desinfecten les zones de treball dels empleats i es ventila diàriament i amb major freqüència.

En arribar a l’espai de l’activitat, atén les indicacions del personal i les normes que indiquen la cartelleria. El centre regula l’accés dels visitants i controla l’aforament per garantir la seguretat.

És imprescindible l’ús de mascareta per accedir a l’espai.

En arribar a l’espai de l’activitat, atén les indicacions del personal i les normes que indiquen la cartelleria

En arribar a l’espai de l’activitat, atén les indicacions del personal i les normes que indiquen la cartelleria. El centre regula l’accés dels visitants i controla l’aforament per garantir la seguretat.

És imprescindible l’ús de mascareta per accedir a l’espai.

Un cop dins, utilitza el gel hidroalcohòlic que el centre ha disposat en l’accés

Un cop dins, utilitza el gel hidroalcohòlic que el centre ha disposat en l’accés.

Els recorreguts es fan en sentit únic per a evitar que els grups es creuin i garantir la distància de seguretat.

Es prioritza l’ús de mitjans electrònics per validar les entrades.

Durant la visita, guarda la distància de seguretat amb la resta de persones en tot moment. S’han suprimit elements expositius que el visitant pugui tocar i els recorreguts estan senyalitzats i sense obstacles.

El centres que subministren audioguies fomenten l’ús amb els auriculars del client. Si no és possible, són d’un sol ús o desinfectats adequadament.

Durant la visita, guarda la distància de seguretat amb la resta de persones en tot moment

Durant la visita, guarda la distància de seguretat amb la resta de persones en tot moment. S’han suprimit elements expositius que el visitant pugui tocar i els recorreguts estan senyalitzats i sense obstacles.

El centres que subministren audioguies fomenten l’ús amb els auriculars del client. Si no és possible, són d’un sol ús o desinfectats adequadament.