02En un restaurant

El restaurant compleix estrictes pautes d’higiene

El restaurant compleix estrictes pautes d’higiene: neteja i desinfecció exhaustiva de totes les instal·lacions com cuines i serveis, utensilis, uniformes…

A l’arribar, utilitza la mascareta i netejat les mans.

El personal del restaurant controla l’aforament i t’indicarà quina taula has d’ocupar.

A l’arribar, utilitza la mascareta i netejat les mans

A l’arribar, utilitza la mascareta i netejat les mans.

El personal del restaurant controla l’aforament i t’indicarà quina taula has d’ocupar.

Fes cas de la cartelleria del local i les indicacions del personal

Fes cas de la cartelleria del local i les indicacions del personal.

A taula no cal portar mascareta.

Evita compartir aliments i utensilis…

El personal té formació sobre l’ús dels EPIS i protocols de prevenció. Utilitza la mascareta per desplaçar-te pel restaurant i paga amb targeta sempre que sigui possible.

El personal té formació sobre l’ús dels EPIS i protocols de prevenció

El personal té formació sobre l’ús dels EPIS i protocols de prevenció. Utilitza la mascareta per desplaçar-te pel restaurant i paga amb targeta sempre que sigui possible.