02Durant l’activitat

Quan arribis a l’esdeveniment, estigues atent a les indicacions del personal i a les normes que indica la cartelleria. L’empresa organitzadora regula l’accés dels visitants mitjançant portes d’entrada i sortida diferenciades i controla l’aforament per garantir la seguretat.

És imprescindible l’ús de mascareta per accedir a l’espai. Abans d’entrar, renta’t les mans amb el gel hidroalcohòlic.

El control d’entrada es realitza amb dispositius digitals (lectors QR o similars).

Si assisteixes a una Fira, segueix les indicacions del personal de l’estand. Utilitza l’itinerari marcat i guarda la distància de seguretat.

Al taulell trobaràs gel desinfectant i el personal informador podrà estar protegit amb una mampara de separació.

S’evitarà lliurar material imprès i la informació serà amb mitjans digitals. En cas que es realitzi una compra, s’ha de fer amb targeta.

Quan un estand disposa de diferents punts d’informació, estaran degudament separats i desinfectats.

Els magatzems també estaran desinfectats i comptaran amb gel hidroalcohòlic a l’accés.

Si assisteixes a una Fira, segueix les indicacions del personal de l’estand. Utilitza l’itinerari marcat i guarda la distància de seguretat.

Al taulell trobaràs gel desinfectant i el personal informador podrà estar protegit amb una mampara de separació.

S’evitarà lliurar material imprès i la informació serà amb mitjans digitals. En cas que es realitzi una compra, s’ha de fer amb targeta.

Quan un estand disposa de diferents punts d’informació, estaran degudament separats i desinfectats.

Els magatzems també estaran desinfectats i comptaran amb gel hidroalcohòlic a l’accés.

Si assisteixes a una Presentació, segueix les indicacions del personal per accedir i seure correctament. Es farà control d’accés i es facilitarà gel desinfectant.

L’organització desinfecta la sala entre sessions i compta amb fundes protectores de micròfon per a un ús segur per a cada ponent.

Si assisteixes a un Workshop o reunió, les taules estan separades per guardar la distància de seguretat i podran comptar amb mampara de separació fàcil de netejar i desinfectar. Per a la realització d’activitats, s’utilitzen dispositius digitals i s’evita entregar material imprès.

Els punts de lliurament del càtering estan descentralitzats per impedir la concentració de persones i compten amb papereres d’accionament mecànic.

Es recomana la utilització d’aliments en dosis individuals.

Les cartes/menús seran en format digital i en cas de pagament, amb targeta.

L’aforament dels lavabos està controlat i es netegen almenys sis vegades al dia. Compten amb dispensadors de sabó desinfectant i paper per assecar-se.
Al guarda-roba, els resguards es lliuren sense contacte.

La traducció simultània es realitza en remot i els auriculars dels participants són d’un sol ús.

Cada intèrpret té una cabina de traducció que es desinfecta després de cada torn.

Els punts de lliurament del càtering estan descentralitzats per impedir la concentració de persones i compten amb papereres d’accionament mecànic.

Es recomana la utilització d’aliments en dosis individuals.

Les cartes/menús seran en format digital i en cas de pagament, amb targeta.

L’aforament dels lavabos està controlat i es netegen almenys sis vegades al dia. Compten amb dispensadors de sabó desinfectant i paper per assecar-se.
Al guarda-roba, els resguards es lliuren sense contacte.
La traducció simultània es realitza en remot i els auriculars dels participants són d’un sol ús.

Cada intèrpret té una cabina de traducció que es desinfecta després de cada torn.